وبلاگ کشتی کنگره 60 http://wrestlingc60.mihanblog.com 2020-02-24T15:03:04+01:00 text/html 2020-02-21T19:23:38+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 گزارش تصویری از فعالیتهای ورزشی کشتی و باستانی کنگره 60 http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"به نام قدرت مطلق "</font></b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">تمرین های تیم باستانی کنگره 60 در تاریخ سه شنبه 98/11/29 طبق روال هر هفته راس ساعت 18.30 در&nbsp;</font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">محل زورخانه علی ابن ابی طالب</font>&nbsp;برگزار شد. همچنین در ادامه گزارش تصویری شاهد ورزش اعضای تیم کشتی و باستانی در پارک طالقانی 2 اسفند 98 به همراه سایر مسافران حاضر در پارک خواهید بود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/11/29/cover.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-02-14T12:43:56+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 گزارش تصویری از فعالیتهای ورزشی کشتی و باستانی کنگره 60 (پارک طالقانی) http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/72 <div style="text-align: center;"><div><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div><b><br></b></div><div><span style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2" style="">گزارش عملکرد روز 25 بهمن 98 از فعالیت های ورزش کشتی و باستانی کنگره 60 در پارک طالقانی</font></span></span></div><div><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/11/25/varzesh%20%2816%29.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2020-02-07T12:30:45+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 گزارش تصویری از فعالیتهای ورزشی و آموزشی تیم کشتی و باستانی کنگره 60 (پارک طالقانی) http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">گزارش عملکرد روز 18 بهمن 98 از فعالیت های ورزش کشتی و باستانی کنگره 60 در پارک طالقانی</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/11/18/cover.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-04T18:40:55+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 تمرین های تیم باستانی کنگره 60 ( زورخانه علی ابن ابی طالب ) http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: -webkit-center;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"به نام قدرت مطلق "</font></b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<br></b></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تمرین های تیم باستانی کنگره 60 در تاریخ سه شنبه 98/11/15 طبق روال هر هفته راس ساعت 18.30 در&nbsp;</font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">محل زورخانه علی ابن ابی طالب</font>&nbsp;برگزار شد.</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/11/15/cover.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-31T17:40:50+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 ورزش باستانی صبح جمعه در پارک طالقانی با حضور بنیان کنگره 60 http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/69 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">صبح روز جمعه مورخ 11 بهمن 98 در هوای سرد و لذت بخش زمستانی طبق روال هر هفته ورزش باستانی در محل پارک طالقانی با حضور بنیان کنگره 60، جناب مهندس دژاکام و میهمانان ایشان برگزار شد. انرژی و شور شوق ورزشکاران وصدای زیبای مرشد های کنگره 60 باعث استقبال مسافران و شلوغی بی نطیری در زمین باستانی برقرار بود. در ادامه گزارش تصویری از عملکرد ورزشکاران تیم باستانی و سایر مسافرین علاقه مند به این ورزش را مشاهده خواهید کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/11/11/mohandes%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></div><div style="text-align: center;"><div><span style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font style="" size="2"><br></font></span></span></div><div><span style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font style="" size="2"><br></font></span></span></div><div><br></div></div> text/html 2020-01-29T09:33:35+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 گزارش تصویری از فعالیتهای ورزشی تیم کشتی (مجموعه ورزشی شهید مدرس) http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/68 <div><div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">گزارش عملکرد 8 بهمن 98 از فعالیت های ورزش کشتی&nbsp; کنگره 60 در&nbsp;</font></span></b><font face="Tahoma, sans-serif" size="2"><b>مجموعه ورزشی شهید مدرس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/koshti/11/8/varzesh%20%288%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></div> text/html 2020-01-29T08:40:44+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 تمرین های تیم باستانی کنگره 60 ( زورخانه علی ابن ابی طالب ) http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/67 <div style="text-align: -webkit-center;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"به نام قدرت مطلق "</font></b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;<br></b></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تمرینات ورزشی تیم باستانی کنگره 60 در تاریخ سه شنبه 98/11/8 طبق روال هر هفته راس ساعت 18.30 در&nbsp;</font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">محل زورخانه علی ابن ابی طالب</font>&nbsp;برگزار شد.</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/11/8/varzesh%20%284%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-24T12:52:36+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 گزارش تصویری از فعالیتهای ورزشی و آموزشی تیم کشتی و باستانی کنگره 60 (پارک طالقانی) http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/66 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">گزارش عملکرد روز 4 بهمن 98 از فعالیت های ورزش کشتی و باستانی کنگره 60 در پارک طالقانی</font></span></b></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/11/4/jamiyat%20%282%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-23T17:30:00+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 تمرینات تیم باستانی کنگره 60 http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/65 <div align="center"><div style="text-align: -webkit-center;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">"به نام قدرت مطلق "</font></b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b> <br></b></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تمرینات ورزشی تیم باستانی کنگره 60 در تاریخ سه شنبه 98/11/1 طبق روال هر هفته راس ساعت 18.30 در </font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">محل زورخانه علی ابن ابی طالب</font> برگزار شد.</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><br></div><div style="text-align: -webkit-center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/53750/98/11/1/goroohi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div style="text-align: -webkit-center;"><br></div><div style="text-align: -webkit-center;"><br><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b></b></font></div></div><br> text/html 2019-07-08T10:17:15+01:00 wrestlingc60.mihanblog.com باشگاه کشتی کنگره 60 حضور آقایان سلامی و استاد محمد کیهان در جمع اعضای کشتی کنگره60 http://wrestlingc60.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جناب آقای مجید سلامی، رییس محترم هیئت راگبی استان تهران و جناب آقای استاد محمد کیهان( پدر جودوی ایران) پنج شنبه مورخ 98/04/13در جمع اعضای تیم کشتی کنگره60 حاضر شدند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:13.5pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/17462/varzesh/13.4.98/1%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></p></div>